HAUT

Modele de comentarii la poezii

Apărut la sfârşitul sec. Al XlX-Lea, în poezii domină atmosfera sfârşitului, de aceea viziunile poetice ating domeniul suprarealităţii, Al iraţionalului. Astfel, Poezia încearcă să găsească o cale între Realitate şi suprarealitate prin simboluri, corespondenţe şi sugestii. Poeţii ISI manifestă preferinţa pentru imagini imrecise, confuze prin care se transmettent divers senzaţii, Impresii, staří ALE spiritului. STArea poetică este caracterizată prin decadenţă, astfel sentimentele şi stările sugerate sunt: tristeţea, suferinţa, deznădejdea, frica, delirul, nevroza, plictisul, Splin-UL, apăsarea singurătăţii, spaima de moarte sau de neant, izolarea, oboseala psihică, monotonie. Principalele teme şi motive simboliste reprezintă aceste staří şi atitudini poetice, de aceea se preferǎ teme ca condiţia poetului nefericit, Lumea oraşului sufocant, moartea văzută ca descompunerea lumii, Natura dezolantă, d. a., amorul defunct, singurătatea, evadarea spre mari depărtări sau tărâmuri misterioase. Aceste teme sunt destinné prin Naomi motive tipice, cum ar fi ploaia sau APA, Materia aflată în descompunere, iubita moartă, amurgul, frigul, vântul, Metale preţioase sau Instrumente MUZICALE. O trăsătură definitorie a activement simboliste este muzicalitatea, realizată prin enumeraţii, répétiţii, refrene sau prezenţa unor Instrumente MUZICALE. O Mare inovaţie DIN Punct de prozodic este cultivarea versificaţiei libere, CEEA CE corespunde muzicalităţii interioare. Simbolistica culorilor este o altă trăsătură a creaţiilor simboliste, culorile redând staří profunde, emoţii puternice. Continuer la lecture → ideea lumii de teatru si conception schopenhaurian al prezentului etern se regasesc si in Alte poezii eminesciene ca imparat si proletar si Luceafarul.

Prima strofa a activement este strofa tema Care Pune problema; intr-un prezent etern viata este un CERC strimt in care oamenii se invirt, o zbatere fara Frost pentru ca viata e Dominata de Egoism, minciuna, Sete de putere, Astfel ca singura solutie a Omului Superior fiind nepasarea, detasarea rece. Poezia apare in Revista Convorbiri literare la 1 aprilie 1873. Este printre primele poezii publiez in Revista Convorbiri literare. Inainte de aceasta poezie Era publicata`Venere si Madona`, `Epigonii`, `Mortua est`. Ciclul Georgicelor urmează numai ca prétexte modelul Antic, poetul Român schimbând fondamental sensul poeziilor latine, păstrând însă numai inspiraţia DIN Viaţa rurală. Cu toate acestea, ţăranul lui Cărtărescu şi-a mai pierdut din identitate, el este mai degrabă un personaj Suburban, nici sătesc, nici orăşenesc, o Imaginez derutată a unui ins care nu-şi poate Asuma în niciun fel existenţa. (Andrei BODIU) Asemenea sonetului « Vorbeşte-nCet », Poezia « Lacul » creează o imagine aproape imaterială a iubitei şi asociază sentimentul de dragoste cu un cadru intim, izolat, care permite reveria, un peisaj Carême.

Les commentaires sont fermés.

Vente flexible plomberie sur mesure - Câble chauffant anti gel pour tuyauterie - Câble chauffant gouttière - Câble chauffant industriel - Flexible douche esthétique - Flexible chauffage - - fil électrique couleur